Profil firmy ÚD,RŽ,BA - Radomír Žemlička

Hlavním předmětem naší činnosti je údržba domovního fondu v Praze a Středočeském kraji, kde zúročujeme naše zkušenosti od roku 1989.

Jsme moderně fungující soukromá firma schopná uspokojovat potřeby svých obchodních partnerů od těch nejzákladnějších až po ty nanejvýš odborné a náročné, a to vždy k plné spokojenosti našich zákazníků.

Pro případ, že naši klienti potřebují zajistit opravu, výměnu či zkrášlení svého majetku, máme samozřejmě k dispozici kvalifikované pracovníky s dlouholetou praxí, pokrývající široké spektrum manuálních činností.Hlavním cílem firmy je komplexnost dodávky díla investorovi počínaje vstupní konzultací, zpracováním projektové dokumentace včetně cenové nabídky, dodávky materiálů a realizace díla včetně následného zajištění záručního i pozáručního servisu.
Dlouhodobým cílem firmy je dodržování vysoké kvality prováděné práce a rychlé reakce na požadavky investorů.
Spolupráce s externími odborníky a odbornými institucemi umožňuje reagovat na technický rozvoj a technické novinky v souladu s požadavky zákazníka.
Dostatečný počet vlastních zaměstnanců veškerých potřebných profesí, moderní materiální a technické vybavení je zárukou plnění termínů a kvality.